Cirkler

Cirkel

"For at beregne areal og omkreds skal du kende enten diameter eller radius"
Formelsamling
Formelsamling
Areal og omkreds - udfyld kun et af felterneLinjer i cirkler

Cirkelperiferi
"Cirkelperiferien også kaldet omkredsen af en cirkel er en kurve som har samme afstand til centrum."
Formelsamling
Diameter
"En ret linje der går fra cirkelperiferi til cirkelperiferi og går igennem centrum"
Formelsamling
Radius
"En ret linje der går fra centrum til cirkelperiferi"
Formelsamling
Tangent
"En ret linje som har en berøring med cirkelperiferien eller kurven"
Formelsamling
Korde
"En ret linje der forbinder to punkter på en cirkel eller en kurve"
Formelsamling
Jakob Skjødt
Lavet af