Firkanter

Kvadrat

"Et kvadrat er en plan firkant, hvori alle sider er lige lange, og alle fire vinkler er rette (90°)"
Formelsamling
Formelsamling
Omkreds
Areal
Sidelængde
Diagonal

Rektangel

"Et rektangel er en plan firkant, hvori modstående sider er lige lange, og alle fire vinkler er rette (90°)"
Formelsamling
Formelsamling
Omkreds

Areal

Diagonal

Parallelogram

"Et parallelogram er en firkant hvori modstående sider er parallelle og modstående vinkler er ens"
Formelsamling
Formelsamling
Omkreds

Areal

Trapez

"Et trapez er en firkant hvor mindst ét par sider er parallelle. Hvis to sider er parallelle og de andre to er lige lange, kaldes trapezet ligebenet"
Formelsamling
Formelsamling
Areal


Rombe

"En rombe er et parallelogram, hvor alle fire sider har samme længde. Det gælder, at to modstående sider er parallelle og de modstående vinkler er lige store."
Formelsamling
Formelsamling
Omkreds
Areal

Jakob Skjødt
Lavet af