Geometri

Ligedannethed

Kongruente
"2 figurer er konkruenter når alle vinkler og sidelængder er ens"
Formelsamling
Ligedannet
"2 figurer er ligedannet når alle vinkler er ens, men sidelængderne er forskellige"
"For sidelængderne i en ligedannet figur gælder det for siderne a, b og c"
Formelsamling
Formelsamling

Målforhold

Længdeforhold
"Når længderne bliver dobbelt så lange er længdeforholdet 1:2"
Formelsamling
Arealforhold
"Når siderne bliver dobbelt så lange er arealforholdet 1:4"
Formelsamling
Rumfangsforhold
"Når længderne bliver dobbelt så lange er arealforholdet 1:8"
Formelsamling

Vinkler

Nabovinkler
"Nabovinkler giver tilsammen 180°"
Formelsamling
Topvinkler
"Topvinkler er ligestore"
Formelsamling

Måleenheder

Længde

I længdeenheder er der en faktor 10. Det betyder at du ganger med 10 hver gang du går op i længdeenheder og du dividerer med 10 hver gang du bevæger dig ned i længdeenheder

Navn - forkortelse Kilometer (km) Hektometer (hm) Dekameter (dam) Meter (m) Decimeter (dm) Centimeter (cm) Millimeter (mm)
Meter 1000 100 10 1 0,1 0,01 0,001

Areal

I kvadratenheder er der en faktor 100. Det betyder at du ganger med 100 hver gang du går op i kvadratenheder og du dividerer med 100 hver gang du bevæger dig ned i kvadratenheder

Navn - forkortelse Kvadratkilometer (km2) Kvadrathektometer (hm2) Kvadratdekameter (dam2) Kvadratmeter (m2) Kvadratdecimeter (dm2) Kvadratcentimeter (cm2) Kvadratmillimeter (mm2)
Kvadratmeter 1000000 10000 100 1 0,01 0,0001 0,000001

Rumfang

I kubikenheder er der en faktor 1000. Det betyder at du ganger med 100 hver gang du går op i kubikenheder og du dividerer med 1000 hver gang du bevæger dig ned i kubikenheder

1 dm3 er det samme som 1 liter

Navn - forkortelse Kubikkilometer (km3) Kubikhektometer (hm3) Kubikdekameter (dam3) Kubikmeter (m3) Kubikdecimeter (dm3) = 1 liter Kubikcentimeter (cm3) Kubikmillimeter (mm3)
Kubikmeter 1000000000 10000000 1000 1 0,001 0,000001 0,000000001

Vægt

I vægtenheder er der en faktor 10. Det betyder at du ganger med 10 hver gang du går op i vægtenheder og du dividerer med 10 hver gang du bevæger dig ned i vægtenheder

Navn - forkortelse Ton (t) Kilo (kg) Hektogram (hg) Dekagram (dag) Gram (g) Decigram (dg) Centigram (cg) Milligram (mg)
Vægt 1000000 1000 100 10 1 0,1 0,01 0,001

Væske

I væskeenheder er der en faktor 10. Det betyder at du ganger med 10 hver gang du går ned i væskeenheder og du dividerer med 10 hver gang du bevæger dig op i væskeenheder

Navn - forkortelse Liter (L) Deciliter (dL) Centiliter (cL) Milliliter (mL)
Væske 1 10 100 1000

Massefylde

"Massefylde fortælle om hvor meget noget vejer i forhold til hvor meget det fylder"

"Eksempel: Vat har en lav massefylde, da det fylder meget og vejer meget lidt"
Formelsamling
Formelsamling
Massefylde - udfyld 2 af felterneFart

"Fart er et udtryk for, hvor lang distance et objekt i bevægelse tilbagelægger pr. enhed tid"
Formelsamling
Fart - udfyld 2 af felterneJakob Skjødt
Lavet af