Regnestrategier

De fire regningsarter

Daglig tale Matematisk navn Regnetegn Resultatet
Plus Addition + Summen
Minus Subtraktion - Differens
Gange Multiplikation Prokukt
Division Division : Kvotient

Regnearternes hieraki

"Regnearternes hieraki eller regnearternes rækkefølge er et regelsæt der angiver rækkefølgen af delberegningerne i et regneudrtyk."

 • Først skal du udregne parenteserne
 • Derefter skal du udregne potenser og rødder
 • Derefter skal du gange og dividere
 • Til sidst skal du plusse og minus
Formelsamling

Regning med negative tal

"Når du ganger eller dividerer med negative tal, er der nogle regler der gælder. Reglerne er vist herunder med gange, men det er de samme regler for division"

 • Plus gange plus giver plus - et positivt reslultat
 • Plus gange minus giver minus - et negativt resultat
 • Minus gang plus giver minus - et negativt resultat
 • Minus gange minus giver plus - et positivt resultat
Tegn Eksempel
+  •  +  =  + 2   •  2  =  4
+  •  -  =  - 2  •  -2  =  -4
-  •  +  =  - -2  •  2  =  -4
-  •  -  =  + -2  •  -2  =  4

Brøker

Brøker består af to tal - en tæller og en nævner. Imellem de 2 tal er der en brøkstreg. Tælleren er det øverste tal og nævneren er det nederste tal.

En brøker er også et divisionsstykker hvor du dividerer nævneren op i tælleren

 • En ægte brøk er en brøk hvor nævneren er større end tælleren.
 • En uægte brøk er en brøk hvor tælleren er større end nævneren.
 • Blandet tal består af et helt tal og en brøk

Når du regner med brøker er der forskellige regneregler. Regnereglerne kan de se herunder

Formelsamling
Overskrift Beskrivelse Eksempel
Plus Når du lægger 2 brøker sammen skal du have fællesnævner Formelsamling
Minus Når du trækker 2 brøker fra hinanden skal du have fællesnævner Formelsamling
Gange Når du ganger 2 brøker skal du gange tæller med tæller og nævner med nævner Formelsamling
Divider Når du divider 2 brøker skal du gange med den omvendte brøk. Det betyder at du vender en af brøkerne om, så tæller bliver til nævner og tæller bliver til nævner. Formelsamling

Procent

"Procent kommer fra det latinske, som betyder "per hundrede" – altså 100-dele. Så 25 procent er altså det samme som 25/100, 25 100-dele eller en fjerdedel."

Herunder ses et procentdiagram der viser 25% Formelsamling
Formelsamling
Overskrift Eksempel
Hvor meget er 10% af 250 kr. Formelsamling
Hvor mange procent er 200 af 800 Formelsamling
60% af et tal er 300. Hvor stor er tallet? Formelsamling
En vare stiger fra 200 til 250. Hvad stigningen i procent? Formelsamling

Potenser

"Potens består af to tal - en rod og en eksponent. Eksponenten fortæller hvor mange gange roden skal ganges med sig selv"
Formelsamling
Overskrift Eksempel
Gange Formelsamling
Divison Formelsamling
Parentes Formelsamling

Kvadratrod

"Kvadratroden af et tal, betyder at du skal finde det tal der ganget med sig selv, giver tallet der står under kvadratrodstegnet."
Formelsamling
Kvadratrod
Overskrift Eksempel
Gange Formelsamling
Divison Formelsamling

Kubikrod

"Kubikroden af et tal, betyder at du skal finde det tal der ganget med sig selv 3 gange, giver tallet der står under kubikrodstegnet."
Formelsamling
Kubikrod

Promille

"Promille betyder tusindedele. Ordet stammer fra latin og betyder “per tusind”. Promille angives ofte vha. tegnet ‰"
Formelsamling

Økonomi

Når du sætter penge i banken og får en rente for de penge du sætter ind, så får du flere og flere penge i banken. Formlen til højre herfor kan du bruge til at udregne hvor mange penge du har i banken efter nogle år
Formelsamling
Kapitalfremskrivning(renten "r" skrives som decimaltal 15% skrives som 0,15)

Begreb Forklaring
Hovedstol Begrebet hovedstol støder du på, når du skal låne penge. Hovedstolen fortæller om hvor mange penge du har lånt.
Rente Renten er prisen for at låne pengene. Renten opgives altid i procent pr. måned, kvartal eller år. Renten angiver derfor, hvor mange procent af det lånte beløb du skal betale for at låne pengene i en given periode. Er renten høj, skal du betale mere for lånet.
Afdrag Et afdrag er et beløb, man betaler for at nedbringe et lån og ved hver betaling bliver gælden mindre.
Løbetid Perioden mellem tidspunktet for lånets oprettelse og tidpunktet for det sidste afdrag, kaldes lånets løbetid.
ÅOP ÅOP står for Årlige Omkostninger i Procent. Du kan bruge ÅOP til at sammenligne lån. ÅOP fortæller nemlig, hvad det vil koste dig at låne pengene.
Valutakurs Valutakurs fortæller hvor meget 100 enheder af den fremmede valuta koster i danske kroner.

Algebra

Algebra er matematik med bogstaver. Du kan gange, dividere, plusse og minus med bogstaver. Se tabellen herunder der viser hvordan du generelt regner med bogstaver

Til højre herfor vises (a + b)2 bliver til: a2 + b2 + 2ab

Formelsamling
Overskrift Eksempel
Plus 3a + a = 4a
Minus 5a - 2a = 3a
Gange a • a = a2
Division a2 : a = a
Jakob Skjødt
Lavet af