Rumfang

Terning

"En terning har 6 sider, hvor alle sider er kvadratiske"
Formelsamling
Formelsamling
UdregningKasse

"De fleste kasser har flade, parallelle, rektangulære sider"
Formelsamling
Formelsamling
Udregning

Cylinder

"Cylindernes endeflader er parallelle og er cirkelformede. Cylinderen kaldes ret hvis den krumme overflade står vinkelret på endefladerne"
Formelsamling
Formelsamling
Udregning

Kugle

"Kugleoverfladen eller kugleperiferien har uendelig mange sammenhængende punkter, som ligger i samme afstand fra et bestemt punkt kaldet centrum"
Formelsamling
Formelsamling
UdregningPyramide

"En pyramide består af en grundflade (G). Siderne er trekantede. Højden (h) går fra toppen og vinkelret på grundfladen.
(G) findes ved at udregne arealet af grundfladen"
Formelsamling
Formelsamling
Udregning


Pyramidestub

"En pyramidestub er en pyramide der mangler toppen.
(G) areal af den store grundflade
(g) areal af den lille grundflade
(h) højden af pyramidestubben
(x1) afstand fra siden G til midten af G
(x2) afstanden fra side g til midten af g""
Formelsamling
Formelsamling
Udregning


Kegle

"En kegle har en cirkel som bund og højden af keglen går fra top til vinkelret på grundfladen"
Formelsamling
Formelsamling
UdregningKeglestub

"En keglestub er en kegle der manlger toppen"
Formelsamling
Formelsamling
Udregning

Prisme

"Et prisme er en rummelig figur med en grundflade hvor siderne står vinkelret på grundfladen
(G) er arealet af grundfladen"


Herunder er grundfladen (G) en trekant Formelsamling Herunder er grundfladen (G) en 6 kant Formelsamling
Formelsamling
UdregningJakob Skjødt
Lavet af