Tal

Tal

Naturlige tal

De naturlige tal starter med 1 og går til uendeligt. Det er de tal vi fx bruger til at tælle med

Eksempel på naturlige tal 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   ......

Hele tal

De hele tal er de hele negative tal og 0 samt alle de hele positive tal.

Eksempel på hele tal ......   -11   -10   -9   -8   -7   -6   -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    ......

Rationale tal

Alle rationale tal kan skrives som brøker, hvor tæller og nævner er hele tal. Rationale tal er også de decimal tal, hvor en brøk er omkskrevet til decimaltal og deciamlerne i periodiske.

Eksempel på rationale tal Formelsamling

Irrationale tal

De irrationale tal er de tal som ikke kan skrives som brøk med hele tal i tæller og nævner. Decimalerne i irrationale tal er ikke periodiske

Eksempel på irrationale tal Formelsamling

Primtal

Et primtal er et positivt heltal større end 1, der ikke er deleligt med andre hele positive tal end 1 og tallet selv

Primtallene fra 1 til 50 1   2   3   5   7   11   13   17   19   23   29   31   37   41   43
Jakob Skjødt
Lavet af