Trekanter

Retvinklet trekant

"En retvinklet trekant er en trekant hvori ét af de tre hjørner danner en ret vinkel, dvs. en vinkel på (90°)"
Formelsamling
"De 2 korte sider kaldes kateter og den lange side overfor den rette vinkel kaldes hypotenusen" Formelsamling
Formelsamling
Areal

Ligebenet trekant

"En ligebenet trekant er en trekant, defineret ved at to af dens tre sider er lige lange. Dermed er to af dens vinkler lige store"
Formelsamling
Formelsamling
Areal

Ligesidet trekant

"En ligesidet trekant er en trekant hvor alle siderne er lige lange. Derfor er vinklerne også lige store, nemlig 60° grader."
Formelsamling
Formelsamling
Areal

Vinkelsum

"Vinkelsummen i en trekant vil altid være 180 grader"
Formelsamling
Formelsamling
Vinkelsum - udfyld 2 af felterne


Linjer i trekanter

Højde
"En højde i en trekant er et linjestykke, der går fra en vinkelspids til den modstående side og står vinkelret på den modstående side"
Formelsamling
Vinkelhalveringslinje
"En vinkelhalveringslinje er en linje, der deler en vinkel i to lige store dele. Herunder deles vinkel A i to lige store vinkler"
Formelsamling
Median
"En median er en linje der går fra vinkelspids til midt på modstående side. Herunder går linjen fra vinkel A til midt på linjen a"
Formelsamling
Midtnormal
"En midtnormal er en ret linje, som går vinkelret igennem midten af en side. Herunder går linjen vinkelret igennem midten af linjestykket |AB|"
Formelsamling

Pythagoras

"Den pythagoræiske læresætning beskriver forholdet mellem sidelængderne i en retvinklet trekant."
Formelsamling
Formelsamling
Pythagoras - udfyld 2 af felterne


Jakob Skjødt
Lavet af